Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Η αλεπού πλένει τα δόντια της – Ντ, ντκλικ στην εικόνα

http://www.jele.gr/activity/a/language/glossa029.swf
Η αλεπού πλένει τα δόντια της – Ντ, ντ /jele.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: