Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Το αλφαβητάρι του Μουσείου Μπενάκηκλικ στην εικόνα
ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ


ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ