ημερολόγιο μαθημάτων
ΒΜ: βιβλίο μαθητή.

ΤΕ: τετράδιο εργασιών.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: θα το φέρνουν στο σχολείο μόνο όταν τους το λέω.
Είναι για τις δυο πρώτες τάξεις του Δημοτικού.

ΛΕΞΙΚΟ: θα παραμείνει για φέτος στο σπίτι. 
Είναι για τις τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.Δεν υπάρχουν σχόλια: