Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Κλειστά στις 4 και 7 Μαΐου τα σχολεία, λόγω εκλογών


 Σας γνωρίζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.351.5/27/45425/Δ1/24-04-2012 έγγραφο  του ΥΠΔΒΜΘ, στο οποίο επισημαίνεται ότι όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η ειδική άδεια για την μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 4-5-2012 και τη Δευτέρα 7-5-2012, θα χορηγείται υποχρεωτικά τις ανωτέρω ημέρες.  Δεν υπάρχουν σχόλια: