Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Τα ζευγαράκια του 2, 3, 4, και 5

Τα "ζευγαράκια" του 2


0 και 2


1 και 1

"ζευγαράκια" του 3

3 και 0


0 και 3


2 και 1


1 και 2 

Τα ""ζευγαράκια" του 4

4 και 0

0 και 4

2 και 2

3 και 1

1 και 3

Δεν υπάρχουν σχόλια: